Lär dig att spela Texas Holdem

Är du nybörjare och vill veta hur man spelar Texas holdem? Detta är din guide för hur man spelar och vilka regler som gäller för denna typ av pokerspel.

Texas hold ‘em eller Texas Holdem är det mest populära pokerspel och är den vanligaste pokervariant som spelas på Casino i USA. Det är även det viktigaste spelet inom World Poker Tour (WPT) som är värd för internationella pokerturneringar runt om i världen. Här är en kort inblick i historien om spelet.
Hur Texas Holdem kom till

Man är ännu inte helt säker om hur spelet kom till, däremot är man säker på att spelet har sitt ursprung i Texas. Legenden säger att den tidigaste versionen av spelet spelades av Robstown, Texas i början av 1900-talet . Spelet ska ha först kommit till Dallas, Texas, år 1925 och ordet “Poker” som är en populär version, kommer från det tyska ordet “pochen”, vilket betyder “att slå”.
Spelet sägs då ha införts till Las Vegas av några kortspelare från Texas. Texas holdem blev  populärt under 1970- talet. Det var inte bara att spelet hade vunnit populäritet, utan även sättet att spela på hade utvecklats. Tack vare dagens innovativa teknologi kan man nu spela Texas holdem via nätet och direkt via mobiltelefoner.

Hur man spelar Texas holdem

Varje spelare blir tillgiven två kort, dessa kort är synliga enbart för en själv. Ytterligare Fem kort läggs ut på bordet och får nyttjas av alla spelare. Dessa kort kallas för community cards på engelska. Spelaren som delar ut korten i spelomgången brukar företrädas av en vit disk, som kallas för “The Button”. Mörkarna, som på engelska  kallas för “blinds” är två påtvingade insatser i varje spelomgång och detta görs för att det alltid skall finnas pengar i potten. Den första spelaren till vänster  om  dealern (den som delar ut korten) lägger lilla mörken och den andra spelare till vänster lägger i den stora mörken. I tur och ordning spelar man medsols runt spelbordet med att börja hos den vänstra spelaren om den  spelare som delar ut korten, bortsett från  första satsningsrundan, då spelar den som ligger in den lilla respektive stor mörken spelar sist. Detta betyder att i första satsningsrundan börjar den tredje spelaren om  “the button” och de två mörkarna spelar sist.

Lilla mörken – small blind (SB), företräder halva av den minsta tillåtna satsning och höjning vid bordet. Exempel: ninimum beloppet för satsningen ligger på minst 2 dollar, då måste lilla mörken satsa minst 1 dollar.

Stora mörken – big blind (BB), representerar den minsta tillåtna satsningen och höjningen vid bordet. Exempel: minimum beloppet för satsningen ligger på 2 dollar då måste stora mörken satsa minst 2 dollar.
Spelaren med bästa bestående fem korten vinner potten.